Daily Archives: 23/01/2014


Android aplikacije za HUE PHILIPS pametnu sijalicu 1

Ona je skupa , prelepa i neobično zarazna uprkos tome što je sijalica. Daleko od toga da je Philips Hue jedina pametna sijalica,ali ona može da ponudi ono što niko drugi nije u stanju , a to je ogroman broj aplikacija treće strane (third party apps).Hue aplikacije srećemo u raznobojnim formama […]